top of page

Om PSL

Både renovering og nybyggeri er store investeringer, som helst ikke skal byde på unødige overraskelser undervejs. Derfor har vi specialiseret os i at rådgive dig, så dit projekt bliver gennemført på bedste vis.

Med PSL Rådgivende ingeniørfirma får du en rådgivningspartner, der passioneret vil arbejde på, at dit projekt kan blive gennemført så gnidningsløst som muligt.

Vi sørger for, at alle aspekter i valget af byggetekniske løsninger bliver vurderet, så hele projektet kommer rigtigt fra start og ikke får indbyggede byggetekniske problemer, som senere kan udvikle sig til byggeskader. Byggeskader, der både kan være skyld i store bekymringer og være dyre både ift. økonomi og tid.

Bagved PSL

Palle_Larsen.jpg

Palle S. Larsen

Rådgivende ingeniør

Se CV

Mail: psl@pslring.dk

Telefon: 21 34 00 20

Jeg hedder Palle S. Larsen, og jeg varetager den daglige drift i PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS.

 

Jeg samarbejder løbende med flere andre rådgivningsfirmaer, så er der behov for særlig specialer til netop dit projekt, vil jeg som regel kunne finde egnet assistance. Herved sikres kvaliteten af arbejdet og risikoen for fejlvurderinger mindskes betydeligt.

Jeg beskæftiger mig primært med:

  • Teknisk gennemgang af bygninger med fokus på bygningens tilstand og energipotentiale.

  • Projektering af vådrum, tag, vvs, ventilation og kloak.

  • Energi-, indeklima- og totaløkonomidesigner ved nybygnings- og renoveringssager.

  • Uvildig kontrol ved fagtilsyn og kvalitetssikring af større og mindre byggeprojekter.

  • Droneinspektion af bygninger med fokus på byggetekniske problemer mv.

  • Termografering af bygninger i forbindelse med fugtundersøgelse og energioptimering.

  • Syn og skønsopgaver både for private men også som uvildig ved Voldgiftsnævnet samt ved Danmarks Domstole.

  • Byggeteknisk køberrådgivning.

Samarbejdspartnere 

Som i alle andre fag er det vigtigt at holde sig opdateret indenfor sit fagområde. Det er en vigtig del af det at kunne rådgive kunderne korrekt og derfor er PSL rådgivende ingeniørfirma abonnent på BYG-ERFA

PSL rådgivende ingeniørfirma er registreret som samarbejdspartner hos ABF (AndelsBoligForeninger).  Vi hjælper deres medlemmer med:

 

Hos PSL rådgivende ingeniørfirma støtter vi også lokalsporten. Palle Larsen har selv stor fokus på udvikling af tekniske færdigheder og koncentration hos den enkelte spiller, frem for resultat af kampe på den korte bane. Det skal samtidig være sjovt at mødes og træne. Derfor er vi sponsor for Tuse IF Fodbold.

Ansvar og forsikring

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS er startet 1. september 2020. Det er ejet af Palle S. Larsen i holdingselskabet Scheel og Larsen ApS.

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS har en professionel rådgiveransvarsforsikring som også indeholder erhvervs- og produktansvar. Den er tegnet gennem IDA Erhvervsforsikring.

Forsikringssummen udgør følgende:

  • Rådgiveransvar kr. 5.000.000

  • Erhvervs- og produktansvar kr. 5.000.000

Rådgiveransvarsforsikringen er udvidet til at gælde 10 år fra opgavens afslutning i relation til opgaver udført direkte overfor forbrugere. F.eks. andelsboligforeninger mv.

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS registrerer og opbevarer kundeoplysninger samt sagsrelaterende dokumenter i 10 år, efter sagsafslutningen, i overensstemmelse med lov om rådgiveransvar. Efter denne periode vil data blive slettet og sagsdokumenter destrueret.

bottom of page