top of page

Er problemet:

Facade

Afskalninger fra mørtelfuger?

Fuger mangler i facade - afskalning fra moertelfuger

Murværk, som er meget udsat for regn, vind og sol kræver forøget vedligeholdelse. Især vestvendte mure kan have behov for ekstra vedligehold.

 

Konsekvens ved problem:

Afskalninger giver utæthed i murværket og dermed risiko for fugttransport til den bagvedliggende konstruktion som i værste fald kan give råd eller svamp. Murværket kan desuden nedbrydes hurtigere pga. frostskader. Dermed reduceres murværkets bæreevne. Få hjælp her

Huller i murværk?

Huller i murvaerk ved saalbaenk

Det skal afklares om der bor skadedyr i hulmuren. Herefter skal huller hurtigst muligt lukkes.

 

Konsekvens ved problem:

Huller giver adgang til at mindre fugle, bier og gedehamse bygger rede i hulmuren hvorved isoleringen ødelægges så der opstår kuldebroer. Få hjælp her

Nedbrudt altan?

Defekt altan - nedbrudt beton

Altanen må ikke benyttes førend bæreevnen er undersøgt af en byggeteknisk rådgiver!

 

Konsekvens ved problem:

Nedbrudte altaner kan medføre personskade, fordi altanen kan kollapse, eller der kan falde løse betonstykker ned.

Få hjælp her

Manglende ventilationsspalte bag træbeklædning?

IMG_0925_1_downsized.jpg

Facadebeklædninger af træ skal udføres med bagvedliggende ventileret luftspalte, hvis beklædningen er tæt eller hvis dampspærre er ukendt, manglende eller mangelfuld. 

 

Konsekvens ved problem:

Utilstrækkelig ventilation bag facadebeklædning kan give opfugtning af træværket fra slagregn og kondens. Herved opstår skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp i trækonstruktionen. Få hjælp her

Manglende beskyttelse af endetræ?

IMG_5764_downsized.jpg

Endetræ suger vand op til 50 gange hurtigere end sidetræ. Endetræ skal afsluttes med drypkant (min. 1:2) og være beskyttet af maling.    

 

Konsekvens ved problem:

Revnedannelser af endetræ samt vandopsugning som giver misfarvning og opfugtning af træbeklædning. Herved opstår i værste fald råd eller svamp i trækonstruktionen.

Få hjælp her

Tilbage til siden med byggetekniske problemer, tryk her

bottom of page