Facade

Er problemet:

Fuger mangler i facade - afskalning fra moertelfuger

Afskalninger fra mørtelfuger?

Murværk, som er meget udsat for regn, vind og sol kræver forøget vedligeholdelse. Især vestvendte mure kan have behov for ekstra vedligehold.

 

Konsekvens ved problem:

Afskalninger giver utæthed i murværket og dermed risiko for fugttransport til den bagvedliggende konstruktion som i værste fald kan give råd eller svamp. Murværket kan desuden nedbrydes hurtigere pga. frostskader. Dermed reduceres murværkets bæreevne. Få hjælp her

Huller i murvaerk ved saalbaenk

Det skal afklares om der bor skadedyr i hulmuren. Herefter skal huller hurtigst muligt lukkes.

 

Konsekvens ved problem:

Huller giver adgang til at mindre fugle, bier og gedehamse bygger rede i hulmuren hvorved isoleringen ødelægges så der opstår kuldebroer. Få hjælp her

Huller i murværk?

Defekt altan - nedbrudt beton

Nedbrudt altan?

Altanen må ikke benyttes førend bæreevnen er undersøgt af en byggeteknisk rådgiver!

 

Konsekvens ved problem:

Nedbrudte altaner kan medføre personskade, fordi altanen kan kollapse, eller der kan falde løse betonstykker ned.

Få hjælp her

Opfugtet traekonstruktion i facade

Manglende ventilationsspalte bag træbeklædning?

Facadebeklædninger af træ skal udføres med bagvedliggende ventileret luftspalte, hvis beklædningen er tæt eller hvis dampspærre er ukendt, manglende eller mangelfuld. 

 

Konsekvens ved problem:

Utilstrækkelig ventilation bag facadebeklædning kan give opfugtning af træværket fra slagregn og kondens. Herved opstår skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp i trækonstruktionen. Få hjælp her

Manglende maling af endetrae

Manglende beskyttelse af endetræ?

Endetræ suger vand op til 50 gange hurtigere end sidetræ. Endetræ skal afsluttes med drypkant (min. 1:2) og være beskyttet af maling.    

 

Konsekvens ved problem:

Revnedannelser af endetræ samt vandopsugning som giver misfarvning og opfugtning af træbeklædning. Herved opstår i værste fald råd eller svamp i trækonstruktionen.

Få hjælp her

Tilbage til siden med byggetekniske problemer, tryk her