top of page

Er problemet:

Vådrum

Manglende intakt vådrumssikring?

IMG_0157_downsized.jpg

Vådrum skal jf. Bygningsreglementet udføres så det kan modstå de fugtpåvirkninger der normalt forekommer. Gulve, vægge, samlinger og gennemføringer mv. skal være udført vandtætte og samtidig kunne modstå mekaniske og kemiske påvirkninger.

 

Konsekvens ved problem:

Ved en ikke tilstrækkelig tyk eller helt manglende vandtætning i et vådrum kan de bagvedliggende konstruktioner opfugtes med råd eller svamp til følge. Skjult opfugtning kan over tid udvikle sig til meget store fugtskaderFå hjælp her

Manglende gulvafløb?

badevaerelse-afloeb_downsized.jpg

Gulvafløb skal jf. Bygningsreglementet udføres så vand uhindret kan bortledes til afløb. Opkant omkring bruseniche betyder at der både skal etableres gulvafløb i og uden for brusenichen.

 

Konsekvens ved problem:

Ved manglende gulvafløb på begge sider af opkant kan vand ikke ledes til afløb hvis der sker lækage fra f.eks. utæt rør ved WC eller håndvask. Lækage som ikke opdages i tide kan give betydelige vandskader i tilstødende rum med råd eller svamp til følge.

Personer med fysiske handikap har desuden sværere tilgang til bruseområde med opkant. Få hjælp her

Meldehul placeret i vådzone?

A71_8675_downsized.jpg

Hele vådrummets gulv og minimum de nederste 10 cm af væggene udgør vådzonen så der opnås et åbent bassin. Dette bassin skal være vandtæt for at sikre den omkringliggende konstruktion mod fugtpåvirkning fra f.eks. lækage på utætte rør kombineret med tilstoppet gulvafløb.

 

Konsekvens ved problem:

Ved lækage i vådrummet ledes vand via meldehul til den bagvedliggende installationsskakt som ikke er fugtsikret. Lækage som ikke opdages i tide kan give betydelige vandskader i både skakt og den underliggende konstruktion med råd eller svamp til følge. Få hjælp her

Trægulv i vådzone?

IMG_3059_1_downsized.jpg

Gulvbelægningen skal være robust så den kan modstå fugtpåvirkninger som må forventes at være i et vådrum. Gulvkonstruktionen skal udføres vandtæt og fugt må ikke kunne ophobes under gulvbelægningen hvilket kræver fuldklæbning til det vandtætte underlag. Gulvafløb må ikke anvendes til trægulve.

 

Konsekvens ved problem:

Anvendelse af trægulv i vådzonen er ikke en robust løsning og kræver markant forøget vedligeholdelse for at sikre levetiden på gulvet. Ved manglende vedligeholdelse kan der ske opfugtning med svamp til følge. Få hjælp her 

Tilbage til siden med byggetekniske problemer, tryk her

bottom of page