top of page

Uvildig kvalitetssikring

Du skal som ejer sikre, at både den projekterende rådgiver og den udførende håndværker laver kvalitetssikring af deres arbejde undervejs i hele projekterings- og udførelsesforløbet.

Det er en god idé at benytte dig af en ekstern byggeteknisk rådgiver, så du modtager det tilstrækkelige kvalitetssikringsmateriale, som hjælper dig fremadrettet.

Kvalitetssikring og gennemgang af projekttegninger på bygning

Generelt syntes hverken rådgivere eller udførende, at det er spændende at foretage denne kvalitetssikring, da de hellere vil lave det arbejde, de er uddannet til. Desuden tager det tid at udføre, hvilket der ikke nødvendigvis er plads til i tidsplanen, fordi byggeprojektet helst skal afsluttes hurtigst muligt. Kvalitetssikring kræver ikke meget tid. Et kamera ved hånden er med til at dokumentere det udførte - det giver indblik. 

Men hvorfor er det alligevel vigtigt, at du får denne kvalitetssikring? Fordi det er dit spejl ind i selve projektet, så du gennem den ofte lange driftsperiode kan se, hvorfor man har valgt netop de benyttede byggetekniske løsninger, samt hvordan de er udført.

Derved kan du meget mere præcist vide, hvordan og hvornår du skal vedligeholde din bygning.

Derfor er det også vigtigt, at du ikke modtager en generisk kvalitetssikring, som oftest bruges som standard, men derimod én som specifikt beskriver og viser på fotos netop din bygning og alle de bygningsdele og løsninger, som indgår.

Kvalitetssikringskontrol af udførte flisefuger

Kontakt os gerne vedr. et tilbud på uvildig kvalitetssikring.

bottom of page