top of page

Er problemet:

Installationer

Korrosion i fittings på brugsvandsledninger?

IMG_5664_1_downsized.jpg

Varmforzinket stålrør er et mindre ædelt metal end kobberrør eller messing og rødgods fittings. Det giver risiko for korrosion i drikkevandsinstallationer, fordi der er ilt tilstede som opløser det mindre ælde metal ved vandring. Mediets hastighed, temperatur og ledningsevne har indflydelse på korrosionshastigheden.

 

Konsekvens ved problem:

Ved lækage pga. korrosion af fittings eller rør kan der ske betydende vandskader. Skjulte installationer uden lækagemeldere kan forværre vandskaderne. Vandskader kan give råd eller svamp til følge, hvis utætheden ikke opdages i tide. Få hjælp her

Indvendig afløbsdimension under 75 mm fra WC?

IMG_0685_1_downsized.jpg

Afløbsledninger skal have tilstrækkelig indvendig diameter for at sikre selvrensning af afløbsledning. Anvendes WC med lav skyllevandsmængde for at spare på vandforbrug, reduceres selvrensning af afløbsledning yderligere. Den mindste indvendige diameter på afløbsledning fra et WC skal være 75 mm og ikke mindre end udløbstuden på WC'et.

 

Konsekvens ved problem:

Utilstrækkelig dimension på afløbsledning fra WC kan give tilstopning med opstuvning til følge. Få hjælp her

Dimensionsændring på afløb er ikke tilsluttet i oversiden?

IMG_5660_1_downsized.jpg

Vandretligende afløbsledninger som er udluftet skal ved dimensionsændringer tilsluttes flugtende i overside på det tilsluttede rør. Derved sikres udluftning af afløbssystemet ved vandfyldning af rør.

 

Konsekvens ved problem:

Manglende eller ikke tilstrækkelig udluftning kan give boblende toiletter og gulvafløb samt lugtgener til følge. Desuden er der risiko for tilstopning af afløbsledning med opstuvning til følge. Få hjælp her

Manglende lækagemelding i skaktbund?

DSC_0315_1_downsized.jpg

Utæthed fra installationer i f.eks. installationsskakte skal let konstateres jf. Bygningsreglementet. Elektronisk lækagemelder måler fugt i skaktbunden. Den skal være tilsluttet strømforsyning eller opladet batteri for at være funktionsdygtig.

 

Konsekvens ved problem:

Ved manglende eller ikke funktionsdygtig lækagemelder i skaktbunden registreres utæthed fra rør ikke i tide, hvilket kan give betydelige vandskader i den underliggende konstruktion med råd eller svamp til følge. Få hjælp her

Tilbage til siden med byggetekniske problemer, tryk her

bottom of page