top of page

Klimapåvirkninger på bygningen

Din bygning påvirkes hele tiden af både ude- og indeklimaet. Dette kan resultere i byggeskader og reducere din egen (eller beboernes) sundhed, hvis du ikke er opmærksom.

 

Du skal som ejer sikre, at bygningens enkelte dele er af tilstrækkelig kvalitet, både ift. materialevalg og hvordan de benyttes i byggeriet.

 

Samtidig skal du sikre, at de personer, som opholder sig i bygningen, ikke påvirker bygningen ved forkert brugeradfærd. Det kan f.eks. være i form af manglende ventilation, forhøjede fugtpåvirkninger, for lave indetemperaturer, mekanisk åbning og lukning af vinduer og døre, samt generel færdsel og ophold i og omkring bygningen.

PSL-hus_downsized.jpg

Hvis der i klimaskærmen anvendes materialer af en ringere kvalitet og/eller ikke bygges efter Almen teknisk fællesejes anvisninger i forhold til de påvirkninger, som materialet udsættes for, giver det en reduceret levetid.

 

Det kan vise sig som fuger i et murværk, der eroderer, fordi der ikke er anvendt korrekt mørtelfuge. Dermed vil der være større udgift til vedligehold, og ofte vil der være kortere tid til, at materialet helt skal udskiftes til nyt.

 

Det kan også være, hvis materialet er indbygget byggeteknisk forkert som f.eks. en skotrende af zink, som er lagt direkte ovenpå krydsfinerplader uden skillelag eller trykimprægnerede brædder. Begge dele giver forøget risiko for korrosion af zinkrenden og dermed kortere tid til at materialet igen skal udskiftes, hvilket er forholdsmæssigt meget dyrt.

Udeklimaet

Bygninger er konstant påvirket af udeklimaet, f.eks. fugt, sol og vind. Det er bygningens klimaskærm, dvs. taget, facader, samt vinduer og døre, som skal sikre, at hverken de forskellige bygningsdele eller indeklimaet påvirkes unødigt.

Den unødige påvirkning kan skyldes at en eller flere dele af bygningens klimaskærm ikke er fuldt intakte, eller at kloaksystemet ikke er opbygget til de forøgede regnmængder, vi oplever. Det kan f.eks. være, at facadens fuger ikke længere er tætte, så der kan presses vand ind eller at der er huller i taget, så det drypper ned. Det kan også være, at regnvand ledes ind i kældre pga. manglende eller forkert udført terrænfald eller afvandingsforhold fra tage og kloak.

Udeklima

Indeklimaet

Du opholder dig rigtig mange timer i din bygning. Du bliver derfor udsat for mange påvirkninger, som har indflydelse på, om du oplever velbehag ved at være i bygningen, eller om du bliver syg af at opholde dig indenfor. Påvirkningerne er f.eks. fugt, varme, lys og lyd.

Indeklima

Du har sikkert set, at dit vindue dugger indvendigt på ruden, eller at hjørnerne på vægge bliver sorte. Det kan betyde, at

fugtindholdet i luften er for højt i forhold til temperaturen på ruden, hvorved der sker kondensering. Det kan enten skyldes,

at indetemperaturen er for lav, at fugtindholdet i rummet er for højt eller en kombination af disse.

Forening-Privat-Indeklima1_downsized.jpg
Forening_Privat-Indeklima2_downsized.jpg

Fugtudviklingen kommer fra f.eks. madlavning, brusebade, planter, tørring af tøj, menneskers sved, åndedræt mm, og dertil fra udeklimaet i større eller mindre grad, alt efter klimaskærmens kvalitet.

Kondensdannelse kan på sigt give byggetekniske problemer med både skimmel og i værste tilfælde råd og svamp til følge.

 

For at undgå denne kondensdannelse på indvendig side, kan du selv aktivt gøre følgende:

  • Tilvejebringe konstant frisk luft i alle rum fra f.eks. friskluftventiler i vinduer eller tallerkenventiler i facade.

  • Sikre at det mekaniske ventilationsanlæg suger konstant fra minimum køkken og bad.

  • Opretholde indetemperaturen på omkring 21-22 C i opvarmningssæsonen

  • Reducere fugtindholdet indendørs, f.eks. fra tørring af tøj og påvirkninger fra udeklimaet pga. dårlig klimaskærm

 

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS er specialiseret inden for projektering af ventilation og varmesystemer samt konkret vurdering og analyse af de faktorer, som forringer netop dit indeklima med muligt ubehag og sygdom til følge.

bottom of page