top of page

Byggetekniske problemer

Har du et byggeteknisk problem, eller har du mistanke om et forhold, der kan udvikle sig til at blive et problem på sigt? Så er det min anbefaling, at du får afklaret problemet, så du kan gribe hurtigt ind, hvis det er nødvendigt.

Sammen gennemgår vi de problemer, du er blevet opmærksom på. Hvis vi skønner, det er nødvendigt, kan vi også foretage en droneinspektion fra luften. Dette vil bl.a. være en mulighed ved mistanke om tagskader el.lign.

På baggrund af gennemgangen, vil jeg afklare, hvordan en eventuel udbedring skal gribes an, samt om der kan være øvrige byggeskader eller følgeskader, så der er behov for en mere omfattende udredning.

Jeg er specialist med mange års erfaring indenfor byggeteknik, og alt for ofte har jeg set skader, der er blevet langt mere omfattende og bekostelige end nødvendigt – udelukkende fordi man ikke har reageret på problemet i tide.

TAG - byggetekniske problemer - Piktogram
Tagrum - byggetekniske problemer - Piktogram
Facade - Byggetekniske problemer - Piktogram
Tilbage til byggetekniske problemer
Vådrum - byggetekniske problemer - Piktogram
Installationer - byggetekniske problemer - Piktogram
Øvrige - byggetekniske problemer  - Piktogram
bottom of page