top of page

Er problemet:

Tagrum

Manglende eller mangelfuld ventilation i tagrum?

IMG_0975_downsized.jpg

Tagrum skal ventileres svarende til 1/500 af det bebyggede areal. Åbningsarealet skal være jævnt fordelt så alle områder ventileres. Åbninger placeres normalt i tagfod og kip så der etableres "skorstenseffekt".

 

Konsekvens ved problem:      

Utilstrækkeligt ventilation til tagrum kan give opfugtning af træværket fra kondens nedefra eller utætheder oppefra. Herved opstår skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp i tagkonstruktionen. Få hjælp her

Utæt ovenpå liggende skotrende?

IMG_1008_downsized.jpg

Ovenpå liggende skotrende udføres af en stor rende i midten som tilføres vand fra taget og to side render som tilføres vand fra undertaget. Der er ikke udført side render som undertaget kan klæbes fast til med stor risiko for utæthed mellem undertag og lægter.

Konsekvens ved problem:      

Utæthed kan give opfugtning af den underliggende tagkonstruktion. Herved opstår i værste fald råd eller svamp til følge.  Få hjælp her

Mangel på ventilation ved opmagasinering?

Manglende ventilation på grund af opmagasinering i tagrum

Opmagasinering skal flyttes væk fra undertaget så det ikke lukker for ventilationsspalte

 

Konsekvens ved problem:      

Utilstrækkeligt ventilation til tagrum kan give opfugtning af træværket fra kondens. Herved opstår skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp i tagkonstruktionen.

Få hjælp her

Utilstrækkelig ventilationsspalte

mellem undertag og isolering?

Manglende ventilation mellem undertag og isolering

Undertage af banevarer skal have mindst 70 mm ventilationsspalte mellem undertag og isolering.

Konsekvens ved problem:      

Utilstrækkelig ventilation til tagrum kan give opfugtning af træværket fra kondens. Herved opstår skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp i tagkonstruktionen.

Få hjælp her

Manglende fast underlag ved gennembrydning i undertag?

IMG_1013_1_downsized.jpg

Der monteres trædefast underlag for at f.eks. krave kan klæbes korrekt til undertaget så vand ledes udenom gennemføringen. 

Konsekvens ved problem:      

Manglende underlag og krave ved gennembrydning kan give utæt samling. Vand fra undertag ledes via utætheden til tagrum eller tagkonstruktion som kan give opfugtning af træværket. Herved opstår skimmelvækst og i værste fald råd eller svamp i tagkonstruktionen. Få hjælp her

Manglende brandsikring af ventileret tagfod?

Manglende brandsikring af tagfod

Ventileret tagfod skal brandsikres ved at have en ventilationsspalte på højst 30 mm i højden og en dybde på mindst 300 mm. Spalten etableres med f.eks. 18 mm krydsfiner.

 

Konsekvens ved problem:

Brandkrav overholdes ikke. Ildebrand fra underliggende åbning kan medføre brandspredning til tagrum og dermed risiko for voldsomme skader på hele bygningen og personskade til følge. Få hjælp her

Manglende dampspærre

IMG_0467_downsized.jpg

Ved isoleringstykkelser over 150 mm skal der etableres dampspærre for at sikre lufttæthed. Pudsede lofter kan i den forbindelse ikke forventes at forblive tilstrækkelig lufttætte over tid.

 

Konsekvens ved problem:

Indeklimaets fugt transporteres ud gennem konstruktionen. Ved isoleringstykkelser over 150 mm kan der opstå opfugtning inde i konstruktionen som i værste fald kan give råd eller svamp til følge. Få hjælp her

Tilbage til siden med byggetekniske problemer, tryk her

bottom of page