top of page

Bygningens energipotentiale

Ønsker du energibesparelser, så du f.eks. kan reducere din udgift til varmeregningen, eller overvejer du at producere din egen energi, så du både sparer penge og støtter den grønne omstilling?

Bygning og økologi med puslespilsbrikker
Energireduktion

Det er en god idé først at afklare, om du udelukkende ønsker at reducere energiforbruget mest muligt, eller om der også skal indtænkes at du – måske på sigt - kan investere i energiproducerende anlæg, som dækker det resterende energiforbrug helt eller delvist. Vi anbefaler at du får en teknisk gennemgang for at afklare din bygnings energipotentiale ved energi- og indeklimarådgivning.

Energibesparelse

Ønsker du at reducere dit energiforbrug, så vil effekten af indsatsen være afhængig af både brugeradfærd og de konkrete, byggetekniske tiltag du laver.

Hvis energiforbruget allerede er forholdsmæssigt lille, så vil brugeradfærden være mere betydende for, hvor meget energi man kan spare. Hvis energiforbruget derimod er højt, vil de byggetekniske tiltag som efterisolering, udskiftning af vinduer o.lign. være de mest udslagsgivende.

Forening-Privat-Energireduktion_downsized.jpg

Især i ældre ejendomme, hvor der ikke er lavet store energireducerende tiltag de sidste mange år, er der ofte et meget større besparelsespotentiale i at fokusere på de byggetekniske tiltag.

Isolering af tagrum

Hvis du i forbindelse med energireduktionen påtænker at inddrage tagrummet til beboelse, så

ændrer tagrummet anvendelse. Det betyder blandt andet krav til, at der skal isoleres mod taget ifølge det gældende bygningsreglement.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan dette isoleringsarbejde udføres, da du både skal tænke på, om løsningen kan give byggetekniske problemer med byggeskade til følge som f.eks. risiko for skimmel og svampeskader, eller give forøget brandrisiko. Denne rådgivning hjælper vi naturligvis også med.

Energiproduktion

Energiproduktion

Du kan producere din egen energi ved at bruge nogle af de vedvarende energikilder som f.eks. jorden, vinden eller solen.

Ofte bruger man solens stråler til at producere energi på bygninger, f.eks. ved at have et solfangeranlæg til produktion af varmt vand eller solcelleanlæg til produktion af elektricitet. Der kan også anvendes jordvarmeanlæg af forskellige typer eller biobrændselsanlæg.

Forening-Privat-Energiproduktion_downsized.jpg

Valget af den anlægstype, der giver bedst mening for dig, er afhængig af bygningens placering, udformning og energiforbrug til hhv. varmt vand og elektricitet. Det kan være en fordel af kombinere de forskellige typer af energiproducerende anlæg med hinanden.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for energibesparelse og -produktion.

bottom of page