top of page

Nyheder

Skotrender i tagflader med lav hældning og hvor sammenbygning er over 90 grader skal udføres med større minimumsbredde end angivet i ATF for at overholde minimumshøjden. Derved undgås problemer med unødig opfugtning af trækonstruktionen. Problemet bliver ikke mindre ved klimaændringer som forøger regn intensiteten. læs mere her

Skotrenden - en kritisk bygningsdel artikel

Skotrenden - en kritisk bygningsdel

Artikel - 25. februar 2021

bottom of page