Nyheder

Skotrender i tagflader med lav hældning og hvor sammenbygning er over 90 grader skal udføres med større minimumsbredde end angivet i ATF for at overholde minimumshøjden. Derved undgås problemer med unødig opfugtning af trækonstruktionen. Problemet bliver ikke mindre ved klimaændringer som forøger regn intensiteten. læs mere her

Skotrenden - en kritisk bygningsdel

Artikel - 25. februar 2021

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS - Hovedgaden 93 - 4420 Regstrup - CVR: 41506873 - Tlf: 2134 0020 - Email: psl@pslring.dk

LinkedIn-Logo.png