top of page
Top

Bygningens tilstand

Som ejer har du en stor del af ansvaret for, at din bygning kan holde i rigtig mange år fremover – og regningen for evt. renoveringer eller udbedring af skader vil som regel også tilfalde dig. Derfor er det vigtigt med en løbende gennemgang af de bygningsdele, der tit har mest brug for vedligehold, f.eks. steder der udsættes for ekstra meget fugt, herunder tagkonstruktion, vådrum og installationer.

 

Teknisk gennemgang af bygning, installationer, kloaksystem og udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner kræver stor byggeteknisk indsigt og viden. Dette er nødvendigt for bedst muligt at sikre, at der ikke er problemer, som overses, og som dermed giver risiko for fremtidige byggeskader. Byggeskader, som både kan være dyre at få udbedret, samt kan have store boligmæssige konsekvenser under udbedringen.

 

Vi anbefaler, at du får suppleret den tekniske gennemgang med en drifts- og vedligeholdelsesplan for bygningen. Med en sådan i hånden ved du, hvornår og hvor meget det ca. koster at vedligeholde de forskellige bygningsdele. Det giver dig som ejer et meget større overblik over fremtidige vedligeholdsudgifter.

Vi bistår gerne med byggeteknisk rådgivning inden for denne type eftersynsopgaver på f.eks. tag samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

 

Tagkonstruktion

En teknisk gennemgang af tagets tilstand er også med til at sikre, at du ikke overser et byggeteknisk problem, som over tid kan udvikle sig til en byggeskade.

Tagkonstruktion
DJI_0049_downsized.jpg

Ved gennemgangen undersøges bl.a. om dele af tagbelægningen er i stykker, gennembrydningerne i taget er utætte eller om tag- eller skotrenderne er blevet fyldt med blade eller byggeaffald.

En god måde at få foretaget en teknisk gennemgang af taget er ofte ved besigtigelse af tagrummet og skunke samt ved udvendig besigtigelse ved hjælp af drone. Det er ikke alle problemer med taget, som kan registreres indefra og slet ikke fra jorden.

Er der større byggetekniske problemer med taget, kan det kræve en ny tagbelægning. Her er det vigtigt at vælge det rigtige undertag, afhængig af tagbelægningen og tagets udformning. Det er væsentlige parametre, som har stor indflydelse på holdbarheden af den investering, som en ny tagbelægning er.

Som ejer er det dig, der skal tage stilling til disse ting, hvilket vi altid anbefaler gøres i samarbejde med en byggeteknisk rådgiver. Til toppen

Vådrum

Vådrum

Har du et badeværelse, som du tænker snart skal fornyes, eller har du fået fornyet det gamle inden for de sidste 10 år?

Reglerne omkring vådrum er mange. Det skyldes, at der kan gå rigtig meget galt, hvis vådrummet ikke projekteres og udføres korrekt, samt følges af en uvildig byggeteknisk rådgiver, som har dybdegående kendskab til netop dette område.

Forening-Privat - Vaadrum_downsized.jpg

Hvis du skal have lavet badeværelse, vil du nok bestille en håndværker til noget af arbejdet. Han er sikkert rigtig dygtig til at udføre det, som han er udlært til.

En murer kan f.eks. være rigtig god til at støbe gulvet eller sætte fliser op. En tømrer er god til at udføre træbjælkelaget, som bærer gulvet eller lave gipspladevæggene og -loftet. En VVS’er er god til at udføre alle vand- og varmeinstallationerne samt afløb fra f.eks. bruseområdet.

 

Mureren kan også godt sætte gulvafløbet, inden han støber gulvet for på den måde at undgå koordineringen med VVS. Det kan være fint, men hvis han ikke har den dybdegående faglige indsigt, kan det betyde, at gulvafløbet ikke fungerer, og derfor skal gulvet brydes op igen. Med spildtid og ekstra regning til følge.

Det kan også være, at du har fået lavet helt nyt gulv, men at der ikke er tilstrækkelig højdeforskel mellem gulvafløb og dør. Det kan ved brud på installationerne betyde, at vandet kan løbe ud til de tilstødende rum med byggeskader til følge

Håndværkere, som anvendes til vådrum, er som udgangspunkt ikke uddannet til at styre processen, så den sikrer, at alle faggruppernes arbejde udføres mest optimalt og i samarbejde med hinanden. Det er en byggeteknisk rådgiver med kompetence inden for vådrum derimod

De byggetekniske og tidsmæssige problemer opstår normalt i grænsefladen mellem de enkelte faggrupper, eller når en faggruppe udfører en anden faggruppes arbejde, og hér er det selvfølgelig særligt vigtigt med en rådgiver, der har det tekniske overblik over hele projektet.

Til toppen

Installationer

Installationer

Har du vand- og varmerør, som ikke har været fornyet inden for de sidste 20-30 år? Faldstammer fra afløb, som er begyndt at have brune pletter? Eller gulvafløb eller toiletter som bobler? Så er det en rigtig god idé at få foretaget en teknisk gennemgang af dine installationer med henblik på udskiftning inden byggeskaderne opstår.

Det kan være, at der er blandet forskellige materialer sammen, som giver korrosion, eller at faldstamme udluftningen er for lille.

Ventilerne i vandinstallationen kan også vise sig at være uden funktion, da indsatsen kan være kalket til eller tæret bort.

Eller det kan være, at jeres ventilationsanlæg, som sikrer fjernelse af fugtig luft, ikke længere fungerer korrekt. Dette giver en væsentligt øget risiko for skimmel, samt et forøget energiforbrug.

Bygningens-tilstand-installationer_downsized.jpg

Der er desuden krav om, at der skal være lækagemelding, så du hurtigst muligt kan få stoppet en utæthed, inden det udvikles til en stor byggeskade. Lækagemeldingen er normalt placeret i bunden af installationsskakten. Det er derfor et problem, hvis skaktbunden er fyldt med byggeaffald, ikke er jævn eller ikke er funktionsdygtig pga. manglende batteri eller strømtilslutning.

 

Ved en teknisk gennemgang af installationerne gennemgår vi alle disse forhold og flere til, så du får et fuldt overblik over vådrummets sundhedstilstand og evt. behov for forbedringer eller reparationer. Til toppen

bottom of page