top of page

Specialer

Jeg er uddannet diplomingeniør med retningsbetegnelsen bygningsteknik og speciale inden for husbygning, miljø, energi og indeklima. Jeg har stor praktisk erfaring fra min tid som tømrersvend gennem flere år.

 

Jeg været byggeteknisk konsulent i en byggeskadefond, hvor min funktion var formidling og udvikling af det almene tekniske fælleseje med udgangspunkt i mine erfaringer fra eftersyn og skadesudbedringer på byfornyede ejendomme. Desuden har jeg siddet i DUKO´s teknikergruppe. DUKO er en uvildig klassifikationsordning af undertagsmaterialer og dampspærresystemer.

Jeg har været oplægsholder og underviser i flere forskellige byggetekniske fora'er med fokus på byggetekniske problemer og energibesparelser. Herunder oplæg ved flere af SBi’s vådrumskurser omkring de problemer der kan opstå ved renovering eller udførelse af nye badeværelser, hvis almen teknisk fælleseje ikke følges. 

Jeg har også arbejdet i forskellige rådgivende ingeniørfirmaer, hvor min funktion har været som projektmedarbejder, projektleder, byggeleder og fagtilsyn inden for fagområderne vvs, ventilation og kloak.

Jeg har der ud over følgende kurser:

  • Syn og Skøn, Molio

  • Erhvervsmæssig drone-pilot, A1

  • Passivhus designer herunder principper for omkostningseffektive passivhuse og beregning af disse.

  • Indeklimaberegner i BSim, grund- og avanceret herunder naturlig ventilation.

  • Diplomuddannelse i ledelse, Niels Brock.

bottom of page