Curriculum Vitae

2020-xxxx: Beskikket som sagkyndig for Danmarks Domstole

Inden for Byggeri, anlæg, fast ejendom og håndværk i småsagsprocessen.

2020-xxxx: PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS

Teknisk gennemgang af bygninger med fokus på bygningens tilstand og energipotentiale.

Projektering af vådrum, tag, vvs, ventilation og kloak.

Energi-, indeklima- og totaløkonomidesigner ved nybygnings- og renoveringssager herunder beregning af bygningers energi- og indeklimaforhold.

Uvildig kontrol ved fagtilsyn og kvalitetssikring af større og mindre byggeprojekter.

Droneinspektion af bygninger med fokus på byggetekniske problemer mv.

2016-2020: BvB – Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Byggeteknisk konsulent ved byfornyelsesprojekter herunder gennemføre eftersyn, udarbejde og/eller gennemgå eftersynsrapporter samt varetage dialogen med eksterne eftersynsfirmaer herunder droneinspektion af tage.

Vurdere skadesanmeldelser i byfornyelsesprojekter og håndtere skadeudbedringsprojekter, herunder udbud og økonomistyring.

Projektleder i byggetekniske udviklingsprojekter for at udvide det almene tekniske fælleseje herunder bl.a. ”Brandsikre Vådrum”, ”Gode Tage” og Gode Vådrum” tegninger.

Repræsentant i DUKO´s teknikergruppe.

Formidle byggeteknisk viden i forskellige byggetekniske fora’er som f.eks. SBi´s vådrumskursus samt uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører i det bebyggede miljø.

 

2014-2016: Torkil Laursen, Rådgivende Ingeniører ApS

Bygge- og projektleder af klimasikringsprojekter (LAR).

Projektering og fagtilsyn af vvs, ventilation og kloak.

Energi-, indeklima- og totaløkonomidesigner af nybygnings- og renoveringssager. Energiberegner herunder Be10. Indeklimaberegner herunder BSim2002.

Flere projekteringsopgaver er udført i Revit16.

 

2013-2014: GK RØR ApS

Personaleledelse af projektledere i afdelingens fire enheder placeret forskellige steder i Danmark. Økonomistyring af afdelingen i samarbejde med økonomichefen.

Igangsætning af kulturskifte i afdelingen.

 

2010-2012: Terkel Pedersen, Rådgivende Ingeniører ApS.

Leder af installationsafdelingen.

Projektering af vvs og ventilation. Energi-, indeklima- og totaløkonomidesigner af nybygnings- og renoveringssager. Energiberegner herunder Be10 og PHPP. Indeklimaberegner herunder B-Sim.

 

2005-2010: Ingeniørfirmaet Wissenberg A/S

Projektering af vvs og ventilation. Energi-, indeklima- og totaløkonomidesigner af nybygnings- og renoveringssager. Energiberegner herunder Be06 og PHPP. Foredragsholder inden for energibestemmelser ift. udførelse i praksis.

 

2006-2008: Aalborg Universitet herunder Ingeniørhøjskolen i København

Undervisning af diplomingeniørstuderende inden for indeklima og simuleringsprogrammet B-Sim, 3. Semester.

Undervisning af civilingeniørstuderende inden for totaløkonomi. International Teknologiledelse med speciale i Byggeri og Ledelse, 8. Semester.

Fagkonsulent på diplomafgangsprojekter inden for energidesign i bygninger.

 

2004: Ingeniørhøjskolen i København og Rambøll Danmark A/S

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for Ingeniørhøjskolen i København i samarbejde med Rambøll.

                             

1999-2000: Finn Andersen, Tømrerfirma

Tømrersvend. Udførelse af store som små opgaver inden for både nybyggeri og renovering.

 

FRITIDSAKTIVITETER

Palle Larsen er meget engageret fodboldtræner og har gennem de sidste mange år været fodboldtræner for både ungdoms- og seniorhold.

Palle Larsen har flere trænerkurser herunder opnået UEFA B-licens.

 

KOMPETENCER

  • Totaløkonomi og energioptimering herunder designstrategi

  • Procesoptimering herunder strukturering af opgaver

  • Projektledelse

  • Projektering af VVS og ventilation

  • Vurdering af indeklima og udarbejdelse af dokumentation vha. B-Sim

  • Dronepilot.

Sociale medier: www.linkedin.com/in/pslring

 

Kontakt

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS

Hovedgaden 93
4420 Regstrup

Tlf: 2134 0020
    psl@pslring.dk