top of page

Byggeteknisk rådgivning? 

Har du brug for byggeteknisk rådgivning?

Det giver rigtig god mening løbende at gøre brug af fagspecifik rådgivning, hvis du skal bygge nyt, hvis du har egen bolig, virksomhedsdomicil eller varetager en boligforening.

Erfaringen viser, at ved løbende at have fokus på bygningens generelle sundhedstilstand, på dens energiforbrug og behov for renovering, kan mange ærgerlige og kostbare skader undgås.

Det er ikke meget anderledes, end når du f.eks. går til service med din bil eller til tandlæge for at efterse dine tænder. De løbende eftersyn sikrer dig, at både bil og tænder holder sig driftssikre og sunde i længere tid.

PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS rådgiver dig med fokus på både en god proces uden ubehagelige overraskelser, og på bæredygtighed.

Vi kan rådgive om reducering af bygningens energiforbrug, samt om hvilke områder, du skal være særligt opmærksom på, herunder tagkonstruktioner, vådrum og installationer, hvor der både er fugt og organisk materiale tilstede. Det er ofte disse steder, der kan være skyld i større byggeskader. Vi tilbyder også droneinspektion, som et centralt og effektivt redskab undervejs i processen.

Endelig bistår vi med stor byggeteknisk viden, som indarbejdes både ved projekteringen og igennem løbende opfølgning. Dette er med til at sikre, at planerne nås, og projektet gennemføres som forventet.

bottom of page